Forside

 

 

       
 

>> Bestyrelse >> Bestyrelse & Ansvar >>

Opdateret: 15. maj 2024

       

 

 

 

 

Bestyrelse & Ansvar

Postkasse

VED "IKKE AKUTTE" SAGER - BENYT VENLIGST E-MAIL [ andel@abf1990.dk ] ELLER
EJENDOMMENS POSTKASSE I OPGANGEN VED VORDINGBORGGADE.

FOR UDARBEJDELSE AF DAGSORDEN TØMMES POSTKASSEN (OGSÅ E-MAIL)
DEN SIDSTE SØNDAG KL. 1900 FØR PLANLAGT MØDE.

[ Såfremt der er behov for at bestyrelsen skal undersøge evt. indslag til bestyrelses- og beboermøde, bedes dette være indleveret personligt senest 7 hverdage før afholdelse af mødet ].


Ansvarsområde (Alfabetisk)

"klik" herunder på "emnet" og se hvem du skal henvende dig til. Hvis du er i tvivl, kontakt andel@abf1990.dk:

AB-Fællesrepræsentation.
AB-Kalender [ Forening ].
Administrative værktøjer.
Administrator.
Advokat.
Arbejdsweekender.
Arkitekt [ Salg/Flytning ].
Arkitekt [ Skader ].
Arkiv.
Arrangementer.
Bank og Lån [ Kontakt ].
Beboermøder.
Bestyrelsesmøder.
Bolig [ Ændring / Ansøgn ].
Budgetopfølgning.
Dagsorden [ Møder ].
Dagrenovation.
Dørtelefon 'Siedle' (Bolig + Gade).
Waoo! / Dansk Bredbånd A/S [ TV/Inet ].
E-mail: [ andel@abf1990.dk ].
Falck [ Brandmateriel ].

Fjernvarmecentral.
Flytning [ Til og Fra ]
.
Forsikring.
Graffiti.
Gårdlaug (kontaktperson).
Gårdudvalg (egen lokal).
Gårdudvalg (fællesgård).
Husleje.
Håndværkere.
Informationstavler.
Internettet: [ www.abf1990.dk ].
Kasserer.
Kælder- og Loftsrum [Ejer].
Kælder- og Loftsrum [Kontrol/Flyt].
Møder.
Naboejendomme.
Navneskilte [Dør-telefon].
Nyanskaffelser [Indkøb].
Nøgler - Ruko System.

Pantsætning.
Postkasse-Bestyr [Tøm].
Postkasser [Nøgle & Rep]
Projekter.
Referent [Møde].
Rengøring & snerydning.
Rengøringskalender.
Revisor.
Sagsbehandling - Ekstern.
Sagsbehandling - Intern.
Salg [Vurdering/Arkitekt].
Storskrald.
Udlej (korttid) [Registrering].
Vaskekælder.
Vedligeholdelsesplan.
Velkomstmappe.
Ventelister [Bolig].
Vurdering af bolig [Arkitekt].
Værksted.
Web-site [Forening].
Ændring af bolig.

 

Bestyrelse

Formand:


Maria Garde
Telefon:   2763 1566
E-mail:     maria@abf1990.dk

 • Formand.
 • Håndværkere [ Vedligeholdelse & skader på ejendom ].
 • Fjernvarmecentral [ Vedligeholdelse ].
 • Tilstede ved vurdering af bolig [ Vurdering udføres af arkitekt ].
 • Salg af andelsbolig [ Kontaktperson til Arkitekt / Til- & Fraflytning ].
 • Ændring af bolig [ Ansøgning / Ændring / Opfølgning ].
 • Ændring af bolig [ Opfølgning af svar på ansøgninger ].
 • Vaskekælder [ Kontaktperson ].
 • Falck [ Brandmateriel ].
 • Kontaktperson til P.G. Administration [ Husleje, Til- & Fraflytning, Pantsætning, Advokat ].
 • Kontaktperson til Arkitekt [ Vedligeholdelse & skader på ejendom ].
 • Kontaktperson til forsikringen [ Forening, samt Sanitets- og glasskader ].
 • Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation [ ABF ].
 • Tømning af foreningens postkasse. For udarbejdelse af dagsorden til bestyrelsesmøde, tømmes postkassen kl. 19.00 den sidste søndag før planlagt møde.
 • Dagsorden til bestyrelsesmøder [ Fremsendes 2 dage før mødedato ].

[ Retur til TOP ]


Næstformand
:


Berle

Telefon:   3171 6626    
E-mail:     berle@abf1990.dk

 • Næstformand.
 • Kasserer.
 • Budgetopfølgning [ Vedligeholdelse og Rengøring ].
 • Bank & Lån [ Kontakt ].
 • Udlej (korttid), Registreringsperson, e-mail: [ udlej@abf1990.dk ].
 • Ventelister [ Intern & Extern ].
 • Kælder- og Loftsrum [ Opdaterer ejerskab & venteliste ].
 • Velkomstmappe & Husguide [ Opdatering & Tilflytning ].
 • Vedligeholdelsesplan [ Tovholder ].
 • Dørtelefon 'Siedle' (Bolig + Gade).
 • Postkasser [ Nøgler, Reparation og Navneskilte ].
 • Nøgler - Ruko System.
 • AB-kalender [ Opdatering ].
 • Rengøringskalender [ Opdatering ].
 • Waoo! / Dansk Bredbånd A/S [ Internet, Telefoni, TV & Radio ].
 • Navneskilte [ Dør-telefon ].
 • Modtagelse af foreningens post via e-mail: andel@abf1990.dk
 • Foreningens infoside på Internettet: www.abf1990.dk
 • Gårdlaug - Opdatering af website: Gårdlaug [ www.kg2100.dk ].

[ Retur til TOP ]


Sekretær:


Peter Werner
Telefon: 4044 9467
E-mail: werner@abf1990.dk

 • Sekretær.
 • Referent [ Beboer- og Bestyrelsesmøde ].
 • Arbejdsweekender [ Koordinator / Planlægning ].
 • Arkiv.
 • Storskrald [ Tømning / Bestilling ].
 • Håndværkere [ Vedligeholdelse & skader på ejendom ].

[ Retur til TOP ]Lars Povl Jensen
Telefon:  2246 9750
E-mail:     lars@abf1990.dk

 • Graffiti.
 • Kontaktperson til rengøring & snerydning, herunder indkøb af materialer for rengøring.
 • Fraflyttelse: Kontrol af kælder- & loftsrum, samt andre fællesarealer, f.eks. cykelkælder mv.
 • Arkiv.
 • Arrangør af beboermøder.
 • Håndværkere [ Vedligeholdelse & skader på ejendom ].

[ Retur til TOP ]


Mette Marie Arnkvist
Telefon: 2640 2581
E-mail: mettemarie@abf1990.dk

 • Arbejdsweekender [ Koordinator / Planlægning ].
 • Tilstede ved vurdering af bolig [ Vurdering udføres af arkitekt ].
 • Kontaktperson til Rengøring & Snerydning.

[ Retur til TOP ]


Suppleant


Suppleant 1:
Nis Pedersen
Telefon:  2083 3085
E-mail:     nis@abf1990.dk

 • AB - Kontaktperson til foreningens interne gårdudvalg [ Vedligeholdelse af blomster ].
 • AB - Kontaktperson til naboejendomme.
 • Gårdlaug - Kontaktperson til Gårdlauget [ Foreningens repræsentant - se gårdens website: www.kg2100.dk ].
 • Gårdlaug - Dagrenovation [ Skraldesug og sorteringsaffald ].


Suppleant 2:
Jonas Wedel Larsen
Telefon:  2624 0852
E-mail:     jonas@abf1990.dk

 • Håndværker.
 • Arbejdsweekender [ Koordinator / Planlægning ].
 • Foreningens rum for vaskekælder [ Kontrol & opsyn ].
 • Foreningens Værksted [ Kontrol & opsyn ].


Retur til TOP]
Alle i bestyrelsen

Ved behandling af nedenstående emner, skal al henvendelse til bestyrelsen foregå via
foreningens e-mail: andel@abf1990.dk og/eller bestyrelsens fysiske postkasse. (Postkassen er placeret i Vordingborggade ved udgangen til gården):

 • Sagsbehandling - Ekstern  [ Nye regler, Skrivelser m.v. ].
 • Sagsbehandling - Intern  [ Ansøgninger, Forslag, Klager m.v. ].
 • Opdatering af informationstavler i opgangene.
 • Planlægning  [ Arrangementer, Projekter, Fællesarbejder m.v. ].
 • Møder  [ Bestyrelse, Generalforsamling, Projekt m.v. ].
 • Nyanskaffelser  [ Indkøb ].
 • Vedligeholdelse af administrative værktøjer  [ Vedtægter, Husorden, Procedurer ].

[ Retur til TOP ]Administrator

P.G. Administration 
Vimmelskaftet 41 A, 3 
1161 Købehavn K
Att.:  (Kontaktperson:  Lajla Sørensen)

Telefon:   33 33 03 22  (Kontaktperson:  Lajla Sørensen)
Fax.:       33 33 03 21

 • Bank [ Betaling ].
 • Budgetbalance.
 • Advokat.
 • Revisor.
 • Pantsætning.

[ Retur til TOP ] 

   
    AB Kertemindegade 1 / Vordingborggade 3 - 2100 København Ø Powered by Cre8it